Katedra zajmuje się zagadnieniami z zakresu polskiej sztuki najnowszej (tworzonej od 1945 roku do dziś) w możliwie szerokim ujęciu obejmującym także architekturę i design. Najważniejsze kierunki badań dotyczą politycznych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań twórczości artystycznej. W przypadku sztuki po 1989 roku istotny jest kontekst procesów transformacyjnych lat 90., ale także studia nad metodologią badań, organizacją życia artystycznego (instytucje sztuki, krytyka sztuki, najważniejsze ośrodki), oraz uwarunkowaniami prawnymi. W obszarze zainteresowań pracowników Katedry znajdują się zarówno całościowe ujęcia dotyczące poszczególnych artystycznych nurtów jak i pojedynczych twórców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski (ur. 1953) , historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się (1987) i habilitował (2001) w macierzystej uczelni, gdzie jako profesor pracował do 2013 r.  Od października 2013 profesor na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad sztuką powszechną i polską XIX i XX wieku. Krytyk i kurator wystaw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA; członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk . Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Członek Rady Naukowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.     

 

→   waldemar.baraniewski@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Współczesna kultura artystyczna, rzeźba

Konwersatorium, Jak się kończył wiek XX. Tradycje, stylistyki, strategie.

 

 

 

adi. dr Krystyna Łuczak-Surówka, historyczka sztuki i designu, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w polskim wzornictwie, który nie tylko bada, ale i kolekcjonuje. Miłośniczka lat 50. i 60. Współpracuje m.in. z Łódź Design Festiwal, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Konsultantka Słownika Projektantów Polskich oraz autorka prezentacji Historia polskiego wzornictwa na stronach IWP. Publikuje m.in. w „2+3d”, „Elle Decoration”.
→   krystyna.luczak-surowka@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Historia wnętrz i mebli AW

Projektowanie w Polsce AW

Projektowanie w Polsce, WZ,

 

 

mgr Jakub Banasiak, historyk i krytyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią sztuki polskiej nowoczesnej i współczesnej, w szczególności sztuką powstałą po 1989 roku. W Instytucie Sztuki PAN pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej przygotowuje dysertację doktorską o sztuce polskiej po 1989 r. w odniesieniu do przemian transformacyjnych. Redaktor naczelny (z Adamem Mazurem) magazynu "SZUM", redaktor naczelny Wydawnictwa 40 000 MalarzyAutor licznych esejów i publikacji, a także książek Rewolucjoniści są zmęczeni (2008) oraz Zmęczeni rzeczywistością (2009). W latach 2010–2013 prowadził autorską galerię Kolonie. W latach 2006–2010 prowadził bloga oraz stronę internetową Krytykant.pl.
→  jakub.banasiak@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Słownik sztuki - malarstwo

Seminarium, Sztuka polska po 1989 r.


 

dr Jakub Dąbrowski, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiegoobronił  dysertację doktorską o cenzurze w sztuce polskiej po 1989 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z  pogranicza sztuki i prawa (bez względu na epokę) oraz historii sztuki po 1945 roku. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im Szczęsnego Dettloffa w konkursie na prace naukowe młodych członków SHS za książkę 100% malarstwa. 60 lat Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

→   jakub.dąbrowski@asp.waw.pl

 

 

 

mgr Piotr Słodkowski (ur. 1985), historyk i krytyk sztuki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2010) i interdyscyplinarnej Akademii Artes Liberales (2010); doktorant na Wydziale Historycznym UW, a także uczestnik Międzyuczelnianego Programu Indywidualnych Studiów Doktoranckich AAL; przygotowuje dysertację na temat polsko-żydowskiego malarza awangardowego Henryka Strenga (Marka Włodarskiego). Pod jego redakcją ukazała się książka Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona (1963–1981) i Biennale Sztuki Nowej (1985–1996) (Zielona Góra: Fundacja Salony, 2014); pracuje także nad tomem Czas debat. Antologia tekstów krytycznych o sztuce z lat 1944–1959 (Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca, 2015; wspólnie z Agatą Pietrasik). Publikował w „Artium Quaestiones”, „Ikonothece” i „Tekstach Drugich” oraz w tomach pokonferencyjnych, m.in. Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (seria Nowa Humanistyka, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2013). Zajmuje się polską sztuką nowoczesną i współczesną.

Przedmiot:

Słownik sztuki, rzeźba

Seminarium,Sztuka polska po 1989 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: 
Agnieszka Jakusz-Gostomska
T: (22) 625 45 89 wew 427
E: kultura.wizualna@asp.waw.pl