Katedra zajmuje się zagadnieniami z zakresu polskiej sztuki najnowszej (tworzonej od 1945 roku do dziś) w możliwie szerokim ujęciu obejmującym także architekturę i design. Najważniejsze kierunki badań dotyczą politycznych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań twórczości artystycznej. W przypadku sztuki po 1989 roku istotny jest kontekst procesów transformacyjnych lat 90., ale także studia nad metodologią badań, organizacją życia artystycznego (instytucje sztuki, krytyka sztuki, najważniejsze ośrodki), oraz uwarunkowaniami prawnymi. W obszarze zainteresowań pracowników Katedry znajdują się zarówno całościowe ujęcia dotyczące poszczególnych artystycznych nurtów jak i pojedynczych twórców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski (ur. 1953) , historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się (1987) i habilitował (2001) w macierzystej uczelni, gdzie jako profesor pracował do 2013 r.  Od października 2013 profesor na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad sztuką powszechną i polską XIX i XX wieku. Krytyk i kurator wystaw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA; członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk . Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Członek Rady Naukowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.     

 

→   waldemar.baraniewski@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Współczesna kultura artystyczna, rzeźba

Konwersatorium, Jak się kończył wiek XX. Tradycje, stylistyki, strategie.

 

 

 

adi. dr Krystyna Łuczak-Surówka, historyczka sztuki i designu, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w polskim wzornictwie, który nie tylko bada, ale i kolekcjonuje. Miłośniczka lat 50. i 60. Współpracuje m.in. z Łódź Design Festiwal, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Konsultantka Słownika Projektantów Polskich oraz autorka prezentacji Historia polskiego wzornictwa na stronach IWP. Publikuje m.in. w „2+3d”, „Elle Decoration”.
→   krystyna.luczak-surowka@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Historia wnętrz i mebli AW

Projektowanie w Polsce AW

Projektowanie w Polsce, WZ,

 

 

mgr Jakub Banasiak, historyk i krytyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią sztuki polskiej nowoczesnej i współczesnej, w szczególności sztuką powstałą po 1989 roku. W Instytucie Sztuki PAN pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej przygotowuje dysertację doktorską o sztuce polskiej po 1989 r. w odniesieniu do przemian transformacyjnych. Redaktor naczelny (z Adamem Mazurem) magazynu "SZUM", redaktor naczelny Wydawnictwa 40 000 MalarzyAutor licznych esejów i publikacji, a także książek Rewolucjoniści są zmęczeni (2008) oraz Zmęczeni rzeczywistością (2009). W latach 2010–2013 prowadził autorską galerię Kolonie. W latach 2006–2010 prowadził bloga oraz stronę internetową Krytykant.pl.
→   jakub.banasiak@magazynszum.pl

 

Przedmiot:

Słownik sztuki - malarstwo

Seminarium, Sztuka polska po 1989 r.


 

dr Jakub Dąbrowski, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiegoobronił  dysertację doktorską o cenzurze w sztuce polskiej po 1989 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z  pogranicza sztuki i prawa (bez względu na epokę) oraz historii sztuki po 1945 roku. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im Szczęsnego Dettloffa w konkursie na prace naukowe młodych członków SHS za książkę 100% malarstwa. 60 lat Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

→   jakub.dąbrowski@asp.waw.pl

 

Przedmiot:

Słownik sztuki, rzeźba

Seminarium,Sztuka polska po 1989 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: 
Agnieszka Jakusz-Gostomska
T: (22) 320 02 07
E: kultura.wizualna@asp.waw.pl


 

 

 

 

найти номер телефона в запорожье поиск человека по домашнему номеру телефона здесь stealth cell phone monitoring best android sms spy app track my cell phone number what is sms spy app how can i monitor a cell phone база данных мобильных телефонов калининграда cell phone spy gps locator software на сайте поиск адреса по фамилии петербург на сайте software for tracking mobile phones ссылка найти номер телефона в севастополе sms spy on her здесь how to trust your husband здесь здесь Мнение сбоку Мнение Коня должно волновать Амидалочка Кукурузина sitemap